Διοίκηση

                                ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ 2014-15

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:               Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:        Κιλατζίδης Παρασκευάς

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:           Γιαζκουλίδης Αλέξανδρος

ΤΑΜΙΑΣ:                     Αβραμίδης Μάκης

ΜΕΛΟΣ:                       Μπάλλιος Γεώργιος

ΜΕΛΟΣ:                       Βεργίδης Πασχάλης

ΜΕΛΟΣ:                       Τσαουσίδης Ιωάννης

ΜΕΛΟΣ:                       Χαραλαμπίδης Λάζαρος